Onderhoudscontract voor WordPress

Net als je auto heeft je website periodiek onderhoud nodig om veilig en stabiel te blijven. Met een onderhoudscontract voor WordPress ben je ervan verzekerd dat het onderhoud tijdig en juist wordt uitgevoerd.  

Na elke onderhoudsbeurt ontvang je een gedetailleerd rapport van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast ontvang je advies over te nemen maatregelen met betrekking tot stabiliteit en veiligheid

Welke werkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract?

De werkzaamheden die vallen binnen het onderhoudscontract hebben betrekking op het up-to-date en veilig houden van WordPress.

  • Maken van een volledige back-up 
  • Updaten van Wordpress 
  • Updaten van plugins en themes
  • Controle van WordPress en aanbeveilingen
  • Controle van beveiliging 
  • Rapportage van onderhoud en advies

Door het onderhoud periodiek (eens per 1, 2 of 3 maanden) uit te voeren blijft de WordPress installatie veilig en betrouwbaar.

Ja, ik wil een onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract voor WordPress ben je er zeker van dat het onderhoud aan je website periodiek wordt uitgevoerd.